Consult / R & D \ Support
 

V2C2

INOF8 verleent technische ondersteuning bij operatie en onderhoud van de webservices van V2C2. Ook ontwikkelt INOF8 tools, o.a. Custom WordPress Plugins, waarmee V2C2 haar bedrijfsprocessen en informatiestromen stroomlijnt.

Werkzaamheden
Wordpress plugin ontwikkeling
Website support
Consultancy